Qubits.cz je online občasník, jehož cílem je přinášet novinky z oblasti  kvantových počítačů, kvantové kryptografie a kvantových technologií obecně. Významnou součástí jsou seriály, které čtenáři usnadní úvod do tohoto oboru budoucnosti.

Tento magazín není zaměřen na vědecké a technické publikace, ale naopak cílem je přinést nevědecký text, který by měl být srozumitelný běžnému alespoň trochu technicky vzdělanému čtenáři.

Redakce:

  • Ing. Bc. Michal Křelina, Ph.D., michal.krelina@quantumphi.com – šéfredaktor [LinkedIn]
    Pracuje jako výzkumník na FJFI ČVUT v Praze, je zakladatelem kvantové konzultační společnosti Quantum Phi s.r.o. a pracuje jako kvantově bezpečnostní expert pro EUSPA. Doktorát má z jaderné a částicové fyziky.