Ve dnech 19. a 20. dubna v Praze probíhal tzv. kick-off konference pro nové evropské kvantové projekty Qu-Pilot a Qu-Test financované EU. A součástí byla i tisková konference. Cílem obou projektů, ač na mírně odlišných úrovní, je pomoc dostat kvantové technologie rychleji na trh a to hlavně menším společnostem a startupům, které nemají na to, aby provedli řádné testování a výrobu pilotních produktů.

Qu-Pilot

Cílem projektu Qu-Pilot je vytvořit silný evropský ekosystém pro pilotní produkci pro kvantové technologie. To zahrnuje upgrade ale i rozšíření stávajících infrastruktur. Pilotní produkce bude rozdělena do čtyř technologických platforem (supravodivá, fotonická, polovodičová a diamantová), aby pokryla široké spektrum kvantových aplikací, jako jsou kvantové počítače, kvantové sítě a kvantové senzory. Cílem projektu je urychlit čas uvádění inovací v oblasti kvantových technologií na trh a vytvořit důvěryhodný dodavatelský řetězec.

Kromě toho Qu-Pilot předpokládá vytvoření praktických strategií v synergii s evropskými akademickými a průmyslovými partnery, aby poskytla kvantovému ekosystému „jednotné místo nákupu“ nabízející jedinečné zařízení, kompetence a know-how, které jsou v Evropě k dispozici.

Qu-Test

Cílem projektu Qu-Test je vytvoření inkluzivní a federalizované sítě testovacích a experimentálních služeb pro kvantové technologie. Tři geograficky rozptýlené testovací zkušebny (testbeds) budou podporovat růst evropského průmyslu a industrializaci kvantových technologií. Každá z testovacích zkušeben se bude věnovat jedné z oblastí, jako jsou kvantové počítače, kvantové sítě a kvantové senzory. Návrh také zahrnuje ne-technické služby, jako je přístup k investorům, poradenství v oblasti duševního vlastnictví a řízení inovací.

Otevřené výzvy v Qu-Test a Qu-Pilot

Oba projekty se částečně překrývají, respektive doplňují. Nejlépe vztah popisuje obrázek níže. A jak si to představit? Představme si kvantový startup, který má nápad, má simulace, výpočty, ale nemá, jak dané zařízení vyrobit. V takovém případě může se připojit do projektu Qu-Pilot, kde se vyrobí prototyp, následně se otestuje v rámci projektu Qu-Test. Pokud to dopadne dobře, projekt Qu-Pilot pomůže s malo-sériovou výrobou, pak následně na validaci a hurá na trh.  

Během první roku a půl se tímto způsobem budou realizovat kvantové projekty – kvantové startupy, kteří již byly součástí návrhu projektu. Avšak zhruba za rok a půl se vypíšou otevřené výzvy, které budou určené všem malým podnikům a startupům z celé EU. Součástí těchto grantů nejsou peníze, ale právě dané služby, jako je výroba a testování.

Česká stopa

Součástí jedno z nebo obou projektů jsou většinou výzkumné a vývojové organizace jako VTT z Finska, NTO z Nizozemí, Fraunhofer z Německa, CEA z Francie, Imec z Belgie (s českou stopou ve formě prof. Nesládka) a další. V ČR se nenašla žádná instituce, která by se mohla zapojit do testování či pilotní výroby. Ale Česko zde reprezentuje společnost AMIRES, což je poradenská společnost pro výzkumné, vývojové a inovační projekty se sídlem v ČR. AMIRES má na starosti manažerskou, byznysovou a marketingovou část v obou projektech.    

Snad i právě díky částečné české účasti se o tomto projektů dozví více výzkumníků na našich univerzitách a výzkumných ústavech s cílem je povzbudit v budování kvantových startupů s vidinou pomoci od evropských programů, jako jsou právě Qu-Pilot a Qu-Test. Takovéto projekty nemají nikde ve světě a mohou jen urychlit kvantový růst EU v porovnání s USA či Čínou.

Upraveno 21.4.2023 – přidán Imec a česká stopa.