Quantum Inspire. Credit: QuTech

QuTech, společný podnik Technické Univerzity Delft a nizozemské Akademie věd, představil systém Quantum Inspire. Tento systém nabídne přístup zájemcům z řad širší veřejnosti přístup přímo ke kvantovým procesorům stejně tak jako k výkonným simulátorům běžícím v cloudu. Avšak oproti své americké či čínské konkurenci má Quantum Inspire i svá prvenství.

Kromě prvního systému podobného druhu v Evropě, se jedná o první polovodičový procesor na bázi spinu elektronů s celkovým počtem 2 qubitů nazvaný SPIN-2. Kvantové procesory na bázi polovodičů představují dlouhodobější perspektivní technologii, než ty založené na supravodičích Dále systém nabízí přístup i ke kvantovému procesoru na bázi supravodičů s výkonem 5 qubitů.

Kvantové simulátory nabízí Quantum Inspire hned dva. První, QX-36 a QX-31 umožňující simulovat kvantový procesor až s 31 qubity. Pro zájemce o větší detaily přidáváme odkaz na Technical Fact Sheet.

Zdroj: QuTech