Posledních sedm dní se psalo hlavně o Quantum Network Explorer od QuTech, pěkný webově přístupný simulátor kvantových sítí. Dále Dell s IonQ ukázali, jak si představují hybridní řešení a nakonec USA dali pár čínských kvantových firem na blacklist. Jo a je tu i kvantová muzika.

Ukázka simulace z Quantum Network Explorer. Kredit: QuTech

Kvantové počítače

Společnost Dell a IonQ pracují na hybridním řešení, které zahrnuje Dell EMC PowerEdge R740xd server a kvantový počítač a simulátor od IonQ. Testování takového hybridního řešení ukazuje, že může být efektivní a tím pomoci řešit i větší problémy. Základní idea je, že kvantový job se nejdříve předpřipraví na virtuálním kvantovém počítači (kvantovém simulátoru) a pak se pošle přímo na kvantový počítač od IonQ.

Kvantový software a algoritmy

Nedávno jsem psal, že Cambridge Quantum uvolnilo svou knihovnu pro kvantové NLP (přirozené zpracování jazyka), kde právě ta kvantová nadstavba by mohla lépe pomoci porozumět lidskému jazyku. Nyní se objevila další práce, která právě bere kvantový počítač, NLP, strojové učení a ptá je, zda a jaká je možná vazba na hudbu. Zajímavý směr. A kdo ví, brzo budeme mít třeba kvantový algoritmus pro skládání hudby. Jak by asi mohla znít taková kvantová hudba? Poslechnout si můžete čtyři skladby zde.

Xanadu zpřístupnilo beta verzi Xanadu Quantum Codebook. Jedná se o podrobný tutoriál pro jejich platformu PennyLane, podobně jako textbook u Qiskit.

Kvantové sítě a kryptografie

QuTech minulý týden v pátek oficiálně spustili jejich Quantum Network Explorer (QNE). Viz https://www.quantum-network.com/. QNE je simulátor kvantové sítě pracující v cloudu a ovládaný z webového prostředí, ale nabízí i API v pythonu. Simulátor umí simulovat komunikaci více nodů a různé služby (protokoly). Webové prostředí nabízí i expertní mód, kde můžete nastavit i různé fidelity, vyměňované kvantové stavy apod. Minimálně je to pěkný (i vizuálně) nástroj pro základní vzdělávání v oblasti kvantových sítí. Jak to půjde použít i pro nějaké reálné nasazení, na to se ještě budeme muset podívat.

Společnost Qunnect, spin-out výzkumu z Stony Brook University, prodala svou první kvantovou paměť Brookhaven National Laboratory, kde ji chtějí implementovat do svého demonstrátoru kvantové sítě. V tiskové zprávě je jen uvedeno, že fidelita je 95% (což je docela slušné) a že funguje na principu Electromagnetically Induced Transparency (v podstatě „zpomalené“ fotonu díky optickým nelineárním prvkům), ale jak dlouho to kvantovou informaci podrží, jestli je to on-demand, tzv. na požádání, nebo to drží kvantovou informaci vždy jen po určitý čas, o tom se nezmiňují.

Události

Americká a německá fyzikální společnost podali na UNESCO návrh, aby rok 2025 se stal mezinárodním rokem kvantové fyziky a technologií. To by mohlo být vynikající globální PR a třeba to více rozhýbat i snahy v ČR.

Byznys, investice, granty

Jednou ze zemí, které jdou na to chytře je bezesporu Austrálie. Ta nyní oznámila investici Quantum Commercialisation Hub (70 milionů dolarů), jehož cílem je formování mezinárodní spolupráce, komercializace australského kvantového průmyslu a pomoci australským kvantovým podnikům se dostat na nové trhy a k novým investorům. Očekávání Australanů je přísun zhruba 4 miliard dolarů do ekonomiky a řádově 16 tisíc nových pracovních míst v následujících letech.

A silná prohlášení přicházejí i ze Spojeného Království, kde Boris Johnson prohlásil že by Spojené království mělo „go big on quantum computing“. Za tím se skrývá cíl postavit kvantový počítač v Británii a v roce 2040 držet 50% trhu s kvantovými počítači. No 50% trhu je docela silný cíl, nicméně UK má nějaká želízka v ohni.

USA aktualizovali svůj „blacklist“ entit, jejichž činnost působí nebo může působit proti vnitřní bezpečnosti nebo zájmům USA. Konkrétně jde o výrobce technologií, které mají vojenské využití. Osm z 27 nově přidaných entit je z oblasti kvantových technologií a konkrétně z Číny. Jedná se například o Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale, QuantumCTek Co., a Shanghai QuantumCTek Co., Ltd. Čína se se samozřejmě čertí. Otázka je, jaké to může mít další dopady. Lidi z QuantumCTek jsou například docela aktivní v standardizaci QKD v rámci ITU (mezinárodní telekomunikační unie).