Pravidelný týdenní přínos vybraných novinek ze světa kvantových počítačů, kvantových sítí a komunikace, kvantových technologií a kvantového byznysu.

Obrázek týdne: SHFQA Quantum Analyzer – vyčítací jednotka pro až 64 qubitů.

Kvantové počítače

Stejně jako samotný qubit jsou důležité i nástroje okolo a někdy je lepší se zaměřit právě na ně. Jako třeba Zurich Instruments představil SHFQA Quantum Analyzer, který by měl umožnit read out supravodivých a spinových qubitů. Konkrétně jedno zařízení může obstarat až 64 qubitů (nebo 32 qutritů nebo 20 ququadritů).

Další úspěch zaznamenala kvantová informatika skrze kvantově inspirované algoritmy (klasické algoritmy inspirované paradigmatem kvantových algoritmů), který zaznamenal úspěch v sentimentální analýze videí (jestli se jedná o pozitivní, neutrální či negativní video).

Během konference Quantum Summer Symphosium, kterou hostil Google, Google odhalil své plány v oblasti kvantových počítačů. Odvážně přišel s plánem postavit kvantový procesor s jedním milionem qubitů do roku 2029 s postupnými milníky 100, 1000, 100 000 qubitů. Plán je se dostat k modulům 100×100 qubitů a ty pak skládat dohromady. Pro své služby Google staví tako druhé, větší datacentrum pro kvantové služby.

Vědci z Číny pod vedením Pan Jianwei oznámili plán ještě letos představit kvantový procesor s 60 qubity a fidelitou 99.5%. Dalším cílem je se dostat na 1000 qubitů do pěti let. Jejich desetiletý plán je stejný jako u Google, jeden milion qubitů.

Obsáhlý článek o možném vlivu a uplatnění kvantových počítačů v automobilovém průmyslu od McKinsey. Některé firmy z branže již na tom pracují. Velmi zajímavé čtení.

Kvantové sítě a komunikace

Spojené království poskytne grant 23 milionů liber na vytvoření prvního komerčního QKD satelitu. Projekt by měl být veden londýnskou společností Arqit. Dalšími partnery jsou například BT, Toshiba, Fraunhofer, NU Quantum nebo AegiQ.

Kvantový byznys

Britský startup AegiQ získat grant 1.4 milionů liber k práci na vytvoření bezpečné kvantové komunikace. K tomu účelu AegiQ vyvíjí kvantové fotonické součástky založené na polovodičích s novými materiály, které by měli být vhodnější pro kvantovou optiku.