Nový obor na ČVUT

Kvantové technologie

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze vydala tiskovou zprávu, ve které veřejnosti představuje nově akreditovaný doktorský program Kvantové technologie. Jedná se o multidisciplinární obor, do kterého je zapojeno více kateder, jako je katedra fyzika, katedra fyzikální elektroniky, katedra matematiky, katedra inženýrství pevných látek či katedra materiálů.

Studenti si v rámci výběru tématu dizertační práce zvolí konkrétní specializaci, která může být zaměřena čistě na teoretické kvantové informace, praktičtější kvantové algoritmy, na laserové systémy, kvantovou optiku, nové materiály a jiné. V rámci podpory OPVVV se již vybudoval výpočetní klastr Quantum Hyperion, laboratoř pro studium kvantových nanostruktur a kvantové fotoniky.

Tento obor bude těžit z již probíhajícího výzkumu a špičkových vědců, kteří se zabývají kvantovými technologiemi přímo či nepřímo. Jako pár příkladů výzkumů můžeme zmínit výzkum kvantových náhodných procházek a jejich aplikací včetně ve kvantových algoritmech, kvantové sítě, kvantová optika, nanofotonické a nanoplasmonické struktury či celá sekce zabývající se lasery, které jsou důležitým nástrojem pro současné kvantové technologie, protože umožňují manipulovat s jednotlivými kvanty.

Přečtěte si více: