Po týdny Vám opět přinášíme výběr nejzajímavějších a nejzásadnějších novinek z kvantového světa. Máme tu čínskou kvantovou nadvládu (nic nového, už to tu bylo, jen se to více formalizuje), zajímavé využití kvantových algoritmů v Rusku v jaderné energetice a třeba samo se opravující fotonový detektor na satelitu.

Obrázek týdne: čínský fotonický kvantový počítač, který řeší tzv. Boson sampling problém o několik řádů lépe než kalsický počítač. Nicméně tento problém zatím nelze použít pro nic užitečného . Kredit: Chao-Yang Lu/University of Science and Technology of China

Kvantové počítače

Baidu oznámilo upgrade svých strategických plánů pro QIAN, jehož cílem je vytvořit integrované softwarové a hardwarové řešení. Navíc, Baidu uvolnil i YunIDE, nativní cloudové integrované vývojové prostředí.

Tentokrát již dva čínské týmy ohlásili dosažení kvantové nadvlády. Vůči dřívějším pokusům nyní rozdíl je, že klasické řešení problému se kterým se porovnávají je to nejlepší možné. To je třeba rozdíl vůči Google, který tvrdil, že stejný problém by klasický počítač spočítal za 10 000 let a pak IBM ukázalo, že by stačily tři dny. Nicméně, stále je to demonstrace na výpočtech , které nejsou nijak praktické, zatím. Jeden tým použil fotonický kvantový počítač a druhý supravodivý (s 56 funkčními qubity z 66).

Výzkumníci na University of Innsbruck postavili prototyp kompaktního kvantového počítače. O tom jsme už psali. Novinkou je, že by měl tento kvantový počítač být dostupný na AQT Cloudu – evropské konkurenci Amazon AWS, Microsoftu apod. Navíc samotný kvantový počítač je ze 100% evropského původu, jeho spotřeba je 1.5 kilowatt (jako třeba konvice na vodu) a vědci zkoumají jak jej napájet jen ze solárních panelů v rámci zelené cesty EU.

Amazon AWS otevřel své centrum pro kvantové počítače v kampusu California Institute of Technology (CalTech). V rámci toho si určili pět výzev, které by zde chtěli pokořit: vytvoření více a lepších qubitů (plánují pracovat na supravodivých qubitech); snížit šum v kvantových počítačích (hlavně pomocí výrobního procesu a materiálů); vývoj většího kvantového počítače (než konkrétní cílový počet qubitů to formulují jako je potřeba vše zvětšit, chlazení, čipy, atd.); vylepšit kvantové korekční algoritmy aby neměli takovou spotřebu qubitů; a zrychlit kvantové počítače (konkrétně provádění kvantových operací na jednotlivých qubitech a zvýšit tím i spolehlivost).

Kvantový software a algoritmy

V projektu Qiskit pracují na nové verzi Qiskit Textbook, která by měla být v mnoha ohledech lepší a interaktivnější. V podstatě to nabídne podrobné a názorné kurzy pro jednotlivé oblasti kvantových počítačů. Už jen ta trocha, co je nyní veřejně k dispozici vypadá velice dobře, hlavně pro začínající „kvantovkáře“.

Dvanáct farmaceutických expertů se dalo dohromady a vydali analýzu o možném využití kvantových počítačů v oboru. Výsledkem je, že lze očekávat masívní benefity z kvantových počítačů v dlouhodobém horizontu, alespoň 10 až 15 let. Nicméně finanční návratnost už tak zázračná nebude.

Ruský ROSATOM a výzkumníci z Russian Quantum Center oznámili, že jako první na světě s kvantovým počítačem vyřešili důležitý aplikovaný problém. Oním aplikovaným problémem je optimalizace rozložení jaderného vyhořelého paliva v kontejnerech pro jejich dlouhodobé bezpečné uložení. V praxi potřebujete co nejekonomičtější řešení (tedy co nejméně kontejnerů) na druhou stranu jste omezeni maximálním tepelným výkonem na kontejner (i vyhořelé tyče stále pracují a „topí“). Tohle zní už seriózněji, protože optimalizace rozmístění vyhořelého paliva se zkoumalo i před kvantovými počítači. Samozřejmě bez detailů například v podobě vědeckého článku se toto tvrzení hodnotí ztěžka.

Francouzský startup Pasqal vydal výzkumný článek v němž popisuje nový protokol pro kvantové strojové učení pro porovnání dvou podobných grafů (graf v matematickém slova smyslu). To může být zajímavý pokrok, například v optimalizacích se velká část problémů reprezentuje právě grafy.

Kvantové sítě a kryptografie

Čínské úřady již zavedli standardizaci pro QKD. Konkrétně se jedná o GM/T 0108-2021 a GM/T 0114-2021 pro QKD na bázi BB84.

Kvantové technologie

Kvantové satelity není nic nového. Už je to i experimentálně ověřené a několik startupů pracuje na svých nových satelitech. Ale je tu jedna velká výzva. Pokud potřebujete detekovat jednotlivé fotony, potřebujete velmi citlivý detektor. To však není ve smíru s vesmírným prostředím, kde vládne kosmické záření, tedy radiace, která poškozuje detektor a efektivně se to chová jako šum, který narůstá. Výzkumníci z Ruska a Kanady přišli se způsobem, jak takové poruchy opravit. V určitých intervalech detekční čip zahřejí a pomocí žíhání se chyby v křemíkové mříži částečně opraví. Tato metoda by mohla prodloužit životnost detektorů na satelitech až desetkrát.

Události, konference

Minulý týden proběhla konference IEEE Quantum Week. Pěkný výběr z key notes prezentací najdete na QCR. Dá vám to přehled, na čem se pracuje a jaké jsou vidiny v oblasti kvantových počítačů.

Byznys, investice, granty

Čínský startup Arclight Quantum uzavřel andělské investiční kolo s výnosem několik desítek milionů juanů. Ti pracují na isQ. Jedná se o platformu obsahující kvantové programování, kompilaci, verifikaci, simulaci a další funkce. Údajně již svým zákazníkům poskytli řešení v oblasti strojového učení, kvantové chemie, a další softwarové produkty v oblasti financí, průmyslu. energetiky a farmacie.

QURECA s dalším partnerem organizuje akci Quantum Pitch Competition 2021. Jedná se o jednodenní akci, které se účastní kvantové startupy prezentující svůj záměr a investoři, který mají zájem do této oblasti investovat.

Australská společnost QuintessenceLabs, která se zabývá kvantovou kyberbezpečností, uzavřela investiční kolo série B s výtěžkem 25 milionů australských dolarů.