Pravidelný týdenní přínos vybraných novinek ze světa kvantových počítačů, kvantových sítí a komunikace, kvantových technologií a kvantového byznysu.

Obrázek týdna: ilustrace kde se v rámci kvantové sítě používají i drony.

Kvantová fyzika a informatika

S novým průlomovým qubitem přišli vědci z University of Basel a TU Eindhoven. Qubit je postaven na bázi spinové díry. Tedy, pokud z polovodiče odebereme elektron, tak nám tam vznikne díra a i ta má efektivně spin. Co je ještě zajímavější je, že tento qubit může pracovat ve dvou módech. První je pomalý a stabilní, tedy vhodný pro udržení kvantové informace po delší čas. Druhý mod je méně stabilní, ale umožňuje velmi rychlé výpočty. A dokonce, vědci jsou schopni mezi těmity mody přepínat.

Kvantové počítače

Farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim a Google oznámili spolupráci ohledně použití kvantových počítačů pro farmaceutický výzkum. Konkrétně se zaměří hlavně na kvantové simulace molekulární dynamiky. Pěkně o tom píšou i na Next Platform.

IBM za rok 2020 vyprodukovalo 9 130 US patentů, kde značná část je i z oblasti kvantových počítačů.

Na Quantum Computing Report se objevil 3. článek k qubitům od Amazonu. Konkrétně v tomto článku porovnávají navrhované qubity od Amazonu s dalšími, již zaběhlými, qubity jako jsou supravodivé, spinové nebo uvězněné ionty. Obecně, pokud Amazon dokáže realizovat svoje qubity (zatím se jedná hlavně o teorii, ne vše bylo experimentálně ověřeno), tak hlavní výhoda bude spočívat v lepší odolnosti vůči chybám a lepší možnosti škálování. Naopak hlavní nevýhodou bude potřeba chlazení.

Kvantové peníze, to je tématem nejnovějšího článku od Sveriges Riksbank. Článek je vlastně souhrn různých možných konceptů od privátní a anonymní hotovosti po internetové transakce bez třetích stran.

Na konci ledna bude MIT hostit už druhý ročník mezinárodního kvantového hackathonu iQuHACK.

Kvantové sítě a kryptografie

Kvantově odolné šifrování je nyní tzv. horké téma (hot topic). V The Quantum Daily představují 25 společností, které na tom pracují napříč celým světem.

Výzkumníci z Číny přišli s bezpečnostním vylepšením tzv. kvantového generátoru náhodných čísel nezávislého na zdroji. V podstatě jde o protokol, který umožňuje generovat náhodná čísla i z fotonového zdroje, který je nedůvěryhodný. Avšak bylo zde pár bezpečnostních problémů, které se zdá nyní byly vypořádány.

A opět výzkumníci z Číny poprvé použili drony k distribuci kvantově provázaných fotonů pro dvě lokace vzdálené jeden kilometr od sebe. To je poměrně důležitý krok. Umožňuje bezdrátově kvantově propojit dvě místa a navíc systém musí být dynamický kvůli pohybům dronu.

Kvantové technologie

Výzkumníci z University z Buffalo představili kvantový čipový chemický detektor na bázi Ramanovi spektroskopie. Konkrétně se jedná o surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). V podstatě v rámci Ramanova spektroskopu různé molekuly, která se dotknou povrchu čipu, rozptýlí světlo jinak, což se projeví na vzoru, který je ve spektroskopu generován. To umožňuje detekovat různé molekuly, a tedy látky v okolí. Tedy například míra znečištění, výbušniny či některé jedy.

Kvantový byznys a investice

Origin Quantum uzavřel investiční kolo Series A s výtěžkem 100 milionů Juanů. Origin Quantum je čínská společnost vyvíjející supravodivé kvantové počítače. V roce 2020 v rámci svého cloudu zpřístupnil 6-qubitový kvantový počítač.

V Nizozemí vzniklo konsorcium IMPAQT, které sdružuje kvantové firmy, které pracují nezávisle na jednotlivých komponentách kvantových počítačů. Cílem konsorcia je spolupráce za účelem že jednotlivé komponenty budou v budoucnu spolupracovat hladce. Členy jsou Orange OS (kvantový operační systém), Qblox (řídící systémy), Delft Circuits (kryogenika) a Qu & Co (kvantový software).