Přehled o stavu a rozvoji kvantových technologií v zemích východní Evropy přinese 5. a 6. května 2022 online konference Quantum Eastern Europe, jejímž partnerem je i ČVUT v Praze. Setkají se zde akademici, ale také zástupci vlád či průmyslových firem a dalších institucí aktivních v oblasti kvantových technologií. Cílem organizátorů je položit základ pro mezinárodní spolupráci odborníků v bouřlivě se rozvíjející oblasti kvantových technologií.

První den bude věnován komunitě kvantových výzkumníků, kteří budou diskutovat o svém výzkumu a pokroku v oblasti kvantových technologií. Celkem čeká posluchače 16 přednášek. Až do 29. dubna se ještě mohou hlásit zájemci o účast na část lightning talks, kde 20 vybraných bude mít několik minut na představení svého příspěvku. Druhý den se zaměří na obchodní stránku kvantových technologií, kde je cílem organizátorů propojit vědce, studenty a zástupce státních institucí s komerční sférou i koncovými uživateli. Konferenci spolupořádají QURECA, QWorld, and Hamilton Consulting

„Kvantové technologie se v posledních letech bouřlivě rozvíjejí. Vědecké týmy po celém světě, východní Evropu nevyjímaje, se snaží posunout naše znalosti vpřed a komerční sféra se o jejich výsledky zajímá. A právě komunikaci a výměně zkušeností chce konference Quantum Eastern Europe napomoci,“ říká Aurél Gábris z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který se na organizaci konference podílí.

Fakulta se oblasti kvantových technologií věnuje dlouhodobě, nyní nabízí také ucelený studijní program Kvantové technologie v bakalářskémmagisterském i doktorském studiu.

Zdroj: https://www.fjfi.cvut.cz/cz/media-a-verejnost/archiv-aktualit/8027-kvantova-vychodni-evropa-se-setka-online-5-a-6-kvetna-2022