D-Wave Systems

Již v roce 2018 společnost D-Wave otevřela svou cloudovou platformu pro přístup ke svému „kvantovému počítači“ 2000Q v reálném čase nazvanou Leap. D-Wave 2000Q ve skutečnosti není opravdový kvantový počítač, ale tzv. kvantový annealer, který má 2000 supravodivých qubitů. I když kvantový annealer nedosahuje plné funkčnosti opravdového kvantového procesoru, stále je schopný využít výhody kvantového přístupu na řešení některých problému, hlavně těch optimalizačních.

Když D-Wave spustil svou platformu Leap, tak umožnil placený i neplacený přístup. Přičemž podmínkou neplaceného přístupu je veřejná publikace běžících kódů. To má obrovskou výhodu hlavně pro začínající kvantově softwarové vývojáře, protože tam mohou najít funkční kódy, které řeší reálné problémy. Obecně, kvantový annealer se hodí například na modelování finančních trhů, materiálový výzkum, simulování logistiky či využití ve hledání nových farmaceutik.

Nyní D-Wave přichází se službou Leap-2, která zkombinuje kvantový výpočet s klasickým, tzv. hybridní přístup či hybridní cloud, počítač. D-Wave tvrdí, že s tímto hybridním přístupem budou moci zákazníci řešit 100-krát větší problémy s až 10 000 proměnnými, než na samotném kvantovém stroji 2000Q.

Jedná se o další krok v komercializaci kvantových počítačů a jejich nasazení na reálné problémy. Nicméně, stále jsou kvantové počítače jen v „plenkách“ a využití jejich výhod na opravdové problémy ve velkém si ještě budeme muset počkat. Na druhou stranu, kvantové stroje už začínají být dostatečně výkonné, abychom vymýšleli a psali prototypy aplikací, které se později přeškálují na řešení skutečných problémů.